Coöperatie


De coöperatie, of coöperatieve vereniging, is een bijzondere vorm van een vereniging, waarbij de leden een financieel voordeel proberen te behalen door hun krachten te bundelen. Er zijn meedere soorten coöperaties te onderscheiden, zoals de bedrijfscoöperatie, de consumentencoöperatie, de producten– of dienstencoöperatie, de eigenaarscoöperatie, de ondernemerscoöperatie, de werknemersproductiecoöperatie en de overheidscoöperatie.

De leden van de coöperatie zijn bij een eventueel financieel tekort ieder aansprakelijk voor gelijke delen. Die aansprakelijkheid kan worden voorkomen of ingeperkt door een coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid op te richten.
Maakt een coöperatie winst, dan mag zij die winst uitdelen aan de leden.

De coöperatie is een rechtspersoon, net als de stichting, vereniging, BV en NV. Als zelfstandige drager van rechten en plichten is zij geschikt om te worden gebruikt als ondernemingsvorm, waarbij echter het belang van de leden voorop moet staan.

Over de winst van de coöperatie wordt vennootschapsbelasting geheven. Een coöperatie kan bovendien een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting vormen met dochter vennootschappen. De coöperatie wordt ook in internationale fiscale structuren gebruikt om dat zij, in tegenstelling tot de NV en de BV, in principe niet onderworpen is aan dividendbelasting.

Bent u geïnteresseerd in de coöperatie of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2023 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden