Maatschap, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV)


De maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) hebben één ding gemeen, het zijn personenvennootschappen. Personenvennootschappen zijn samenwerkingsverbanden die tot stand komen door een overeenkomst.

Aansprakelijkheid/risico


Het aangaan van een samenwerkingsverband brengt met zich dat de vennoten aansprakelijk zijn voor alle schulden van de maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor de commanditaire vennoot, vaak een geldschieter, die in beginsel slechts aansprakelijk is tot de hoogte van zijn inbreng.
Bij faillissement van de VOF of één van de vennoten bestaat het risico dat de (andere) vennoten worden meegezogen in het faillissement.

Belastingen


De vennoten of maten zijn ieder zelfstandig belastingplichtig voor de inkomstenbelasting, vergelijkbaar met de situatie bij een eenmanszaak. Voor de omzetbelasting geldt dat u de personenvennootschap zelfstandig belastingplichtig is.

Bedrijfsopvolging


Een samenwerkingsverband is ook geschikt om een beoogde bedrijfsopvolger in het bedrijf te laten groeien. Dit vraagt een meerjarenplanning waar wij u graag in adviseren. Van belang zijn hierbij diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) in de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.

Afspraken


Juist bij een samenwerkingsverband is het noodzakelijk om onderlinge afspraken op papier te zetten in een maatschapscontract of vennootschapscontract. Ontstaat er onenigheid dan hebt u handvaten om een oplossing te zoeken. Niet zelden wordt een samenwerkingsverband beëindigd door het uittreden van één of meer vennoten na een meningsverschil. Juist door afspraken op papier te zetten kunt u mogelijk slepende en kostbare juridische procedures voorkomen.

Omzetten in een BV


Tenslotte is het omzetten van een samenwerkingsverband in een andere rechtsvorm, zoals een BV, juridisch en fiscaal zeer ingewikkeld. De benodigde kennis en ervaring om dit goed te begeleiden is op ons kantoor aanwezig.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2023 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden