Stichting en vereniging


Stichtingen en verenigingen zijn bijzondere vormen van rechtspersonen. Bij stichtingen denkt men al gauw aan een goed doel, bij verenigingen aan hobby- en sportclubs.
Stichtingen worden altijd opgericht met een notariële akte, net als de formele vereniging. Het verschil tussen de formele en informele vereniging staat verderop omschreven.

In de statuten van een stichting wordt de interne structuur van de stichting bepaald, alsmede de rechten en plichten van de organen van de stichting. Bij organen moet u denken aan het bestuur of directie en een (eventuele) Raad van Commissarissen.
Een opvallend kenmerk van een stichting is dat zij geen leden heeft. Het bestuur heeft de zeggenschap over het reilen en zeilen binnen de stichting en hoeft, tenzij een Raad van Commissarissen is ingesteld, geen verantwoording af te leggen aan andere organen.
Stichtingen worden ook veelvuldig gebruikt als administratiekantoor bij een certificering van aandelen in een BV of NV, als beleggingsinstituut binnen een familie (de familiestichting) of soms als vermogensbeheerder in een nalatenschap.

Een vereniging is een rechtsvorm die wordt gekenmerkt als ‘voor-de-leden, door-de-leden’. Een vereniging is daarom bij uitstek geschikt voor sport- en hobbyclubs. De leden benoemen en ontslaan het bestuur in de algemene ledenvergadering en bepalen (indirect) de koers die de vereniging vaart.

Verenigingen kunnen bij notariële akten worden opgericht. In dat geval wordt gesproken van een formele vereniging. Een vereniging kan ook worden opgericht zonder notaris, waarbij men spreekt van een informele vereniging. De voornaamste verschillen zijn dat de informele vereniging geen erfenissen kan ontvangen en dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de informele vereniging.

Door de statuten van een informele vereniging alsnog notarieel vast te laten leggen ontstaat een formele vereniging.

Graag adviseren en begeleiden wij u bij het oprichten van een vereniging of stichting, waarbij wij ook graag met u van gedachten wisselen over de interne organisatie. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2021 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden