Aangifte erfbelasting


Door een overlijden gaat het vermogen van de overledene over op zijn/haar erfgenamen. Of deze overgang van vermogen belast is met erfbelasting, is afhankelijk van de waarde van de nalatenschap en de hoogte van de belastingvrijstelling van de erfgenamen.
Wordt door de belastingdienst een aangiftebiljet erfbelasting gestuurd naar de erfgenamen, dan zal dit biljet moeten worden ingevuld. Er wordt opgegeven wat de omvang en samenstelling is van de nalatenschap en wat door ieder van de erfgenamen wordt geërfd. Wij kunnen u helpen bij het opmaken en indienen van de aangifte erfbelasting.

De inhoud van het (eventuele) testament is belangrijk voor de omvang van het erfdeel van ieder van de erfgenamen en dus voor de erfbelasting. Dit geldt ook als er een “testament op de langstlevende” is, waarbij de kinderen hun erfdeel normaal gesproken pas uitbetaald krijgen bij het overlijden van de laatste echtgenoot.
Met een goed testament kan erfbelasting bespaard worden. Ons kantoor kan u hierover informeren en adviseren.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2022 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden