Testament


In een testament kunt u regelen wat er met uw erfenis moet gebeuren.

Een testament is nodig als u af wilt wijken van de wettelijke regeling. De wettelijke regeling is niet altijd afdoende.

Veel voorkomende redenen om een testament op te stellen zijn:
* Aanwijzen erfgenaam
U kunt zelf bepalen wie uw erfgenaam moet zijn (en wie niet).
* De uitsluitingsclausule
De bepaling zorgt ervoor dat erfgenamen de erfenis niet hoeven te delen met hun ex-partners.
* Legaat opnemen
Hiermee kunt u bepalen dat een specifiek goed of een geldbedrag aan een bepaald persoon toe moet komen.
* Executeur benoemen
De executeur (ook wel “executeur-testamentair” genoemd) is degene die de afwikkeling van de nalatenschap zoveel mogelijk moet regelen. U kunt zelf bepalen welke bevoegdheden deze persoon moet krijgen.
* Voogd aanwijzen
Voor het geval u komt te overlijden met achterlating van minderjarige kinderen, kunt u in een testament bepalen wie degene moet zijn die de zorg over de kinderen op zich neemt. Uiteraard dient dit in overleg met deze persoon te gebeuren.
* Bewind instellen
Als u wilt dat een bewindvoerder de erfenis van een erfgenaam beheert, kunt u een (testamentair) bewind instellen. Dit bewind kan ook voor een bepaalde periode ingesteld worden.
* Estate-planning
Door het opstellen van een slim testament kan veel erfbelasting bespaard worden.

 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2023 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden