Maatregelen in verband met het coronavirus / COVID-19

In verband met het coronavirus hebben wij op ons kantoor – conform de richtlijnen die zijn vastgesteld door het RIVM en de Rijksoverheid  - de volgende maatregelen genomen:

1. Afspraken op kantoor
De richtlijnen van de overheid moeten in acht worden genomen en daarom wordt terughoudend omgegaan met het ontvangen van mensen. Op dit moment kunnen in beginsel nog steeds afspraken worden gemaakt op ons kantoor, zowel voor besprekingen als ondertekening van akten. Afhankelijk van de situatie behouden wij ons echter het recht voor om andere middelen – bijvoorbeeld het gebruikmaken van een videoverbinding – te gebruiken.

2.Deurbeleid
Wij verzoeken u niet langs te komen zonder eerst telefonisch een afspraak te hebben gemaakt. Indien u een afspraak heeft gemaakt mag u op de afgesproken datum en tijd ons kantoor binnenkomen, waarna u zich bij onze balie kunt melden.

Wanneer u geen afspraak heeft gemaakt, dient u bij aankomst eerst aan te bellen alvorens eventueel binnen te worden gelaten.

3.Griepverschijnselen
Bij griepverschijnselen – ook milde klachten zoals een neusverkoudheid, hoesten – verzoeken wij u met klem om niet op kantoor te komen. Wij verzoeken u tijdig telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen, zodat wij met u kunnen meedenken over een oplossing.

Mocht iemand met kenbare griepverschijnselen toch op ons kantoor verschijnen, dan houden wij ons (in het belang van een ieders gezondheid) het recht voor om u de toegang tot ons kantoor te ontzeggen.

4.Afstand houden
Binnen kantoor hanteren we als regel dat we minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar.

5.Personen aanwezig bij ondertekening van akten
Bij ondertekening van de akten dienen alleen personen aanwezig te zijn, wiens aanwezigheid vereist is.

Bij een overdracht van een woning geldt dat verkopers zullen worden gevraagd de akte bij volmacht te tekenen. Hierover zullen verkopers tijdig worden geïnformeerd.


6.Desinfecteren/reinigen
Op kantoor zijn desinfectiezuilen aanwezig waar u uw handen kunt reinigen.
Deurklinken, tafels, armleuningen, pennen en dergelijke zullen na elk bezoek worden gereinigd.

7.Handen schudden
Er zullen geen handen worden geschud.

 8Pennen
Bij ondertekening van de akte zijn meerdere pennen aanwezig, zodat niemand een pen hoeft aan te raken die reeds door een ander is aangeraakt. Na ondertekening van de akte mag u de gebruikte pen meenemen.

9.Koffie, thee
Er zal u geen koffie, thee en dergelijke worden aangeboden aangezien ook via kopjes, schoteltjes en dergelijke het virus mogelijk kan worden overgedragen.

10. Toiletgebruik
Wij verzoeken u slechts in noodgevallen gebruik te maken van ons toilet.

Indien u vragen heeft over een of meerdere van deze maatregelen kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Wij hopen op uw begrip voor bovenstaande maatregelen en eventueel daarmee gemoeid gaande ongemakken.

Het team van Holland & Van der Woude notarissen.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2022 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden