Akte van verdeling


Wanneer sprake is van echtscheiding of als samenwoners uit elkaar gaan, is vaak een notariële verdelingsakte nodig. Daarin wordt bijvoorbeeld bepaald dat de woning (of ander onroerend goed) aan één van beiden wordt toegedeeld.

Degene die de woning toegedeeld krijgt, zal de hypotheek (indien daarvan sprake is) geheel voor eigen rekening moeten nemen. De andere partij moet gevrijwaard worden voor deze hypotheekschuld.
Een akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de bank is dan ook vereist. Hierin verklaart de bank dat degene die de woning verlaat niet langer door de bank aansprakelijk is voor de hypotheekschuld.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2023 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden